Skip to main content

۲۳ درصد جغرافیای افغانستان پوشیده از ماین مانده است

ماین

آمار موسسه ماین پاکی  نشان می‌دهد که هنوز هم ۲۳ درصد جغرافیای افغانستان در خطر ماین و مواد منفجر ناشده قرار دارد که یکی از عوامل تلفات غیرنظامیان است.

این موسسه می‌گوید که جنگ جاری در کشور و موجودیت بمب‌های دست‌ساز سبب شده است که حدود ۲۷۰ ساحه در سراسر کشور مملو از مواد منفجرناشده است که هر ساحه در برگیرنده حدود ۲۰۰ متر مربع است.

این موسسه برآورد می‌کند که در نتیجه انفجار ماین‌ها ماهانه، حدود ۱۵۰ نفر قربانی می‌شوند.

محمد شهاب حکیمی، رییس موسسه ماین پاکی در روز جهانی آگاهی‌دهی از خطرات ناشی از ماین گفت که ، ۲۳ درصد خاک افغانستان، زیر پوشش ماین قرار دارد.

آقای حکیمی گفت: "حکیمی میافزاید در صورت همکاری مالی جامعه جهانی و حکومت افغانستان تا سال ۲۰۲۳ میلادی خواهند توانست تمام ساحات پوشیده از ماین را پاک کنند."

در همینحال اسلم سیاس، رییس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که حکومت از پروسه ماین پاکی حمایت می‌کند و به تامین امنیت ماینپاکان نیز متعهد است.

از سویی هم حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح بر اهمیت نقش زنان در پروژههای ماینپاکی تاکید می‌کند و میگوید که زنان باید در بخشهای مختلف پروژه ماین پاکی شامل کار شوند.

بر اساس معلومات موسسه ماین پاکی، هم اکنون ۷۷ درصد خاک کشور از ماین پاک شده است. با این‌حال، مخالفان مسلح دولت، عمدتاً بمب‌های دست‌ساز را در کنار جاده‌ها کار می‌گذارند که در بسیاری اوقات باعث تلفات غیرنظامیان می‌شود.

نجیبه زمان – رادیوشیبه – کابل