Skip to main content

تحصن جوانان در هلمند وارد پنجمین روز شد

تظاهرات

تحصن جوانان به هدف حاضر شدن طالبان مسلح به صلح در هلمند به روز پنجم رسید.

این تحصن کنندگان میگویند: تا وقتیکه طالبان مسلح به میز مذاکرات با دولت حاضر نشوند، این تحصن شان را ادامه خواهند داد.

جوانان ولایت هلمند پس از آن تحصن کردند که یکحمله‌کننده موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی میدان ورزشی شهر لشکرگاه، مرکز هلمند انفجار داد.

آنان می‌گویند که هدفشان از این حرکت، درخواست برای پایان‌‌دادن به جنگ وادارکردن طالبان مسلح برای مذاکره با حکومت است.

اقبال خیبر، یکی از تحصن‌کنندگان میگوید که در نظر دارند که پنجشنبه آینده، خیمه تحصن را از شهر لشکرگاه به ولسوالی موسیقلعه انتقال دهند که مرکزهای بزرگ طالبان در آن قرار دارد.

آقای خیبر گفت: "دیگر بس است، ما خسته شده‌ایم. همهروزه خبر فاتحه، انتقال تابوتها و جنازهها را می‌شنوید. مردم به طور طبیعی برخاسته و اینبار به طالبان نیز مراجعه و با آنها گفتگو خواهند کرد. به موسیقلعه میرویم و هزاران تن خواهیم رفت یا همه ما را بکشند، یا صلح کنند."

دیگر تحصن‌کنندگان نیز میگویند، تا وقتیکه طالبان مسلح به مذاکره با حکومت حاضر نشوند، از مبارزهشان دست نخواهند کشید.

آنها می‌گویند: "مطمین هستیم که این حرکت مردمی باقی خواهد ماند، برای مردم خواهد بود، از خون مردم بازخواست خواهد شد و به طرفهای درگیر جنگ پیام میدهیم که دیگر جنگ نمیخواهیم، نباید ما قربانی شویم."

تحصنکنندگان میگویند که با اراده پاک برخاسته‌اند و اگر طالبان به آتشبس و صلح حاضر شدند، فعالیت گروههای دیگر دشوارتر خواهد شد.

مقام‌های حکومت می‌گویند که در حالحاضر، ۲۴ گروه مخالف مسلح و تروریست در سراسر کشور فعالیت دارند که اکثر قربانیان حملات این گروه‌ها غیرنظامیان هستند.

رادیوشیبه – هلمند