Skip to main content

رییس جمهور: جنگ جاری بر سر موقعیت جغرافیایی افغانستان است

غنی

رییس جمهور میګوید که جنګ جاری در کشور بر سر موقعیت جغرافیایی افغانستان است که به شمول افغانها برای منطقه و جهان نیز خطرناک است.

محمد اشرف غنی روز سه شنبه که در نشستی پیرامون  افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان سخنرانی میکرد، یکبار دیګر بر استفاده از هر راه ممکنه برای رسیدن به صلح و ثبات تأکید کرد.

نشست تاشکند در مورد صلح و امنیت افغانستان که نمایندګان ۲۳ کشور منطقه و جهان در آن اشتراک داشتند، به روز سه شنبه با سخنرانی روسای جمهور افغانستان و ازبکستان و همچنان رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور رسمی آغاز ګردید.

رییس جمهور غنی در این نشست جنګ جاری در افغانستان را برای منطقه و جهان خطرناک خواند و بر اقدام مشترک در برابر آن تأکید کرد.

همچنان رییس جمهور غنی یکبار دیګر بر اراده محکم خود برای مبارزه با تروریزم و رسیدن به صلح تأکید کرده و خواستار همکاری جامعه جهانی شد.

او گفت: "اکنون ما فرصت تغیر تاریخ در منطقه داریم و این فرصتها خیلی کم است. پس باید تلاش نماییم که این را از دست ندهیم. ما در عرصه صلح اقدامات زیاد نمودیم، نشست دومی پروسه کابل نشان داد که ما دارای اهداف و مشکلات مشترک در منطقه هستیم، هدف ما اینست که برای مشکلات موجود در افغانستان و منطقه راه حل های را از طریق مذاکرات جستجو نماییم، اهداف سیاسی و اقتصادی آینده ما مشترک اند و باید یک اقتصاد منسجم داشته باشیم، امروز این فرصت مساعد شده که منطقه را بر یک اقتصاد براعظمی مبدل نماییم و اهداف ما نیز اینست که باید به آن رسیدګی کنیم."

در همین حال شوکت مرزایوف رییس جمهور ازبکستان در کنار حمایت از طرح صلح رییس جمهور غنی، نقش کشورهای منطقه را در حل بحران افغانستان مهم خواند و خواستار ایجاد اجماع منطقه ای و جهانی در این راستا شد.

آقای میرضایوف افزود: "ازبکستان از آغاز حمایت پروسه صلح در افغانستان نموده است، ما خواستار پایان جنګ افغانستان از طریق مذاکرات صلح هستیم، شاید مشکلات موجود افغانستان به اسانی حل نګردد، اما پروسه کابل یک پروسه خوبی است و باید ادامه یابد و جامعه جهانی باید از آن حمایت نموده تا موفق شود. مخالفان مسلح باید نیز بپذیرد و باید وادار شوند تا به میز مذاکره حاضر ګردند."

از سویی هم فدریکا موګرینی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا طرح پیشنهاد شده صلح از سوی رییس جمهور فرصتی خوبی برای مخالفان مسلح خواند و تأکید کرد که آنها باید ازین فرصت استفاده نمایند.

موگیرینی گفت: "اکنون وقتی آن رسیدخ که مشکلات افغانستان باید حل و پروسه صلح افغان موفق شود. اتحادیه اروپا و همکاران بین المللی آن این را مسوولیت خود میدانند و تا حدی توان خود انجام میدهیم. نتایج ناګوار جنګ افغانستان نه تنها محدود بر افغانها می ماند، بلکه وابسته کشورهای منطقه نیز میشود، پس این کشورها باید با افغانها همکاری نمایند. ما باید از طرح پیشنهاد شده صلح افغانستان از سوی رییس جمهور حمایت کنیم و این یک فرصت خوبی برای مخالفان است. اتحادیه اروپا در کنار همکاری تخنیکی و سیاسی با حکومت افغان در بیرون نمودن نامهای مخالفان از لست سیاه ملل متحد نیز آماده همکاری است."

در نشست بین المللی تاشکند در مورد صلح و امنیت افغانستان، در کنار مبارزه با تروریزم و رسیدن به صلح بر موضوعات همکاری های اقتصادی منطقه و جهان، مبارزه مشترک با مواد مخدر، حمایت از پروسه انتخابات در افغانستان و  تقویت روند معارف و تحصیلات عالی از سوی جامعه جهانی نیز بحث صورت ګرفت و به حکومت افغانستان در این مورد اطمینان داده شد.

ګل محمد پښتون -  شېبه رادیو – کابل